Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2 % z daní práve našej materskej škole. Tieto finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie podmienok pre pobyt detí v interiéri a exteriéri našej materskej školy.

ĎAKUJEME

Zaujímavé linky