PROGRAM PRE DETI

 

Vo všetkých triedach materskej školy učiteľky plánujú a realizujú

 

výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školským vzdelávacím programom a v súvislosti s témami týždňov, ktoré sú súčasťou interného metodického materiálu materskej školy. Témy týždňov sú osvedčené, tvoria kvalitnú štruktúru výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého školského roka v celej materskej škole, sú súčasťou a zároveň podporou kultúry materskej školy.

 

 

 

Témy týždňov v mesiaci SEPTEMBER

 

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

 

1.       V našej materskej škole

 

 2.       V našej školskej záhrade

 

               POĎME SPOLU ČAROVAŤ

 

3.       Čarovný svet farieb - jesenné čarovanie

 

4.       Ovocie a zelenina

 

Zaujímavé linky