Program pre deti na mesiac november

 

  1. Naša materská škola - 4. november Deň materských škôl 
  2. Naše mesto
  3. Príroda v našom meste
  4. Doprava v našom meste
  5. V krajine geometrických tvarov

Zaujímavé linky