DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

 

Aj materské školy majú svoj deň. Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 4. novembra.

Prečo práve tento deň?

V dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku je dátum 4. november 1829 významným medzníkom. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

 

Užite si s nami DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL a aktivity, ktoré budú späté práve s týmto sviatočným dňom.

HROVÁ MATERSKÁ ŠKOLA – v materskej škole sa najradšej hráme. Budeme stavbári a postavíme si našu materskú školu, budeme maliari a namaľujeme si našu materskú školu, budeme...

 

Zaujímavé linky