Novoročné prianie

 

Milé deti, milé rodiny

do nového roku vám všetkým prajeme

veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti a rodinnej pohody.

kolektív materskej školy

 

 

Zaujímavé linky