Program pre deti na mesiac september

 

  • NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA
    1. V našej materskej škole
    2. V našej školskej záhrade
  • POĎME SPOLU ČAROVAŤ
    1. Čarovný svet farieb - jesenné čarovanie
    2. Ovocie a zelenina