Rada školy pri MŠ B. Němcovej 4, Košice

 

Predseda Rady školy:

    Slavomíra Harasztiová - zástupca pedagogických zamestnancov a predseda rady školy

Členovia:

    Monika Kokošková, MČ – delegovaná zriaďovateľom

    JUDr. Andreja Takáčová, MČ – delegovaná zriaďovateľom

    Ing. Martina Firkaľová, OŠ – delegovaná zriaďovateľom

    Mgr. Jozef Ščurka – zástupca rodičov

    Mgr. Jana Harčárová – zástupca rodičov

    Marta Tokarčíková – zástupca nepedagogických zamestnancov