Spolupráca

 

Materská škola nie je samostatnou, uzavretou inštitúciou. Materská škola spolupracuje: