Kolektív materskej školy

 

Riaditeľka materskej školy:

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľky:

Slavomíra Harasztiová

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania – všetky učiteľky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

 

Trieda Motýlikova:

2-4-ročné deti

 • tr. uč.: Ing. Milena Pajkošová
 • Mgr. Barbora Flešár
 • PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

 

Trieda Lienkova:

3-5-ročné deti

 • tr.uč.: Marta Šimčáková
 • Bc. Simona Hardoňová

 

Trieda Slniečkova:

3-6-ročné deti

 • tr.uč.: Slavomíra Harasztiová
 • Mgr. Alžbeta Korfantová

 

Trieda Včielkova:

3-6-ročné deti

 • tr.uč.: Mgr. Zuzana Németová
 • Mgr. Monika Mohňanská

 

Hospodársko-administratívne práce zabezpečuje: hospodárka školy Marta Rubyová.

Upratovanie, zabezpečenie čistoty, hygieny a bezpečnosti podmienok: Marta Tokarčíková, Lýdia Picová, Nicol Kissová

Príprava chutného a zdravého jedla - zamestnanci Školskej jedálne:

 • vedúca školskej jedálne: Mgr. Slávka Turčanová
 • kuchárky: Marcela Silagyiová, Jana Jarabicová, Alena Guľášová