Kolektív materskej školy

 

Riaditeľka materskej školy:

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľky:

Slavomíra Harasztiová

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania – všetky učiteľky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

 

Trieda Motýlikova:

2-4-ročné deti

  • tr. uč.: Marta Šimčáková
  • Mgr. Petra Kavuličová

 

Trieda Lienkova:

3-5-ročné deti

  • tr.uč.: Valéria Jurčová
  • Mgr. Lenka Grofová

 

Trieda Slniečkova:

3-6-ročné deti

  • tr.uč.: Slavomíra Harasztiová 
  • Ing. Milena Pajkošová

 

Trieda Včielkova:

3-6-ročné deti

  • tr.uč.: Mgr. Zuzana Németová
  • PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

 

Hospodársko-administratívne práce zabezpečuje: hospodárka školy Marta Rubyová.

Upratovanie, zabezpečenie čistoty, hygieny a bezpečnosti podmienok: Marta Tokarčíková, Ľubica Škodyová, Nicol Kissová

Príprava chutného a zdravého jedla - zamestnanci Školskej jedálne:

  • vedúca školskej jedálne: Mgr. Slávka Turčanová
  • kuchárky: Marcela Silagyiová, Jana Jarabicová, Jana Pichová