Stravovanie v materskej škole

 

Stravovanie je zabezpečené v súlade s platnými normami pre školské stravovanie.

Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne – týždenne, je obohacovaný o čerstvú zeleninu a ovocie a tie potraviny, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý rast a vývin.

Desiata, obed a olovrant sa uskutočňuje v primerane upravenom prostredí a v príjemnej atmosfére, podporujúcej utváranie pozitívneho vzťahu dieťaťa k jedeniu.

Medzi jednotlivými jedlami je zachovaný primeraný časový interval.

Pre rodičov detí organizujeme ochutnávky jedál s poskytnutím receptúr.