Rozširujúce aktivity pre predškolákov

 

Spolupráca s logopédkou priamo v materskej škole

Deti v prirodzenom prostredí pod vedením odborníčky zlepšujú svoju výslovnosť, aby tak boli pripravení pre vstup do základnej školy aj v tejto oblasti.

Oboznamovanie s prácou na počítači

Predškoláci 1x v mesiaci sa majú možnosť posadiť za počítač v počítačovej učebni Základnej školy na Hroncovej ulici pod vedením p. učiteľky 1. stupňa. Výber hier pre deti bol urobený tak, aby sa dieťa hrovou formou oboznámilo s prácou na počítači a hry aby rozvíjali osobnosť dieťaťa.

Naše prvé návštevy v knižnici

Staršie deti 4-6 ročné 1x v mesiaci navštevujú Knižnicu pre deti a mládež v OC Merkúr. Deti tu majú možnosť získať vzťah ku knihám, oboznamovať sa s rôznymi žánrami literatúry pre deti. Keď už je nám prostredie knižnice známe, deti dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a môžu si požičať svoje prvé knihy z knižnice. V rámci spolupráce s knižnicou organizujeme aj zaujímavé aktivity ako napríklad besedy so spisovateľom, ilustrátorom, večerné čítanie s rodičmi a ďalšie.

Hurá, škola

Stretnutia s prvákmi a prváckou pani učiteľkou Základnej školy na Hroncovej ulici sú stále v dobrej a priateľskej atmosfére. Škôlkari sa majú možnosť oboznamovať s prostredím základnej školy a priamo sa zúčastniť na hodine u prvákov, ale aj zacvičiť si s nimi na hodine telesnej výchovy. My sa zas veľmi tešíme prvákom, keď sa nám prídu pochváliť, ako sa im v škole darí. V rámci spolupráce so základnou školou organizujeme spoločné aktivity ako napríklad Prváci nám čítajú, Učíme sa v prírode a ďalšie.

Vody sa nebojíme - predplavecký kurz

Realizuje sa v spolupráci s AQUACENTROM Košice. Deti sa primeranou formou naučia základy správnej techniky plávania.

Poďme sa hrať do prírody - škola v prírode

Ide o pobyt v prírode – hry, zábavu, zaujímavé aktivity, ktoré môžu deti zažiť len so svojimi kamarátmi a v prírode.

Máme radi naše mesto

Je dôležité už v tomto veku poznať svoje okolie, svoje mesto. Primeranou formou sa deti oboznamujú s historickým centrom nášho mesta a tým si vytvárajú vzťah k nemu. Ide o interný projekt materskej školy.